Jak naprawić błąd „Instalacja sterownika audio Realtek HD nie powiodła się”?

Sterowniki Realtek zawsze były znane z największej liczby konfliktów z systemem operacyjnym Windows, nawet od czasów Windows XP . Błąd „Instalacja sterownika audio HD Realtek nie powiodła się idzie w parze z kodem błędu 0x000000FF i nie pozwala zainstalować sterowników potrzebnych do karty dźwiękowej.

Ten problem występuje w różnych warunkach, więc jest więcej niż jeden lub dwa powody jego wystąpienia. Musisz także zrozumieć, że błąd może się również objawić, jeśli karta dźwiękowa, że ​​tak powiem, odeszła.

Jeśli tak się stanie, nic nie da się naprawić żadnymi metodami. Musisz po prostu wymienić uszkodzoną kartę audio na nową. Po wymianie nie będziesz musiał widzieć żadnych błędów.

Naprawiamy błąd „Błąd instalacji sterownika Realtek HD Audio”

Metoda nr 1 Sprawdź sterowniki pod kątem awarii i zaktualizuj je ręcznie

Jeśli system Windows nie pozwala na instalację sterowników, spróbuj je zaktualizować za pomocą „Menedżera urządzeń”.

 • Naciśnij kombinację klawiszy Win + R i wpisz devmgmt.msc w pustej linii
 • W oknie „Menedżera urządzeń” rozwiń menu o nazwie „Urządzenia dźwiękowe, gry i wideo”.
 • Sprawdź, czy w tej sekcji są jakieś żółte lub wykrzykniki.
 • Kliknij kartę dźwiękową prawym przyciskiem myszy, jeśli znajdziesz znak wskazujący na problem i wybierz „Aktualizuj sterownik”. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po aktualizacji zrestartuj system.

Metoda nr 2 Użyj opcji „Zainstaluj stare urządzenie” w Menedżerze urządzeń

Tej metody należy używać tylko wtedy, gdy „Dźwięk, gry i urządzenia wideo” zniknęły z „Menedżera urządzeń”.

 • Naciśnij kombinację klawiszy Win + R i wpisz devmgmt.msc w pustej linii
 • Następnie kliknij „Akcja” w górnym panelu i wybierz „Zainstaluj stare urządzenie”.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.
 • Po zakończeniu musisz zobaczyć urządzenie audio Realtek w „Menedżerze urządzeń”. Wykonaj trzeci krok od pierwszej metody i zaktualizuj sterowniki urządzenia.

Metoda nr 3 Usuń sterowniki i pozwól, aby system Windows zainstalował je samodzielnie

 • Naciśnij ponownie kombinację klawiszy Win + R i wpisz devmgmt.msc w pustej linii
 • Znajdź urządzenie audio Realtek w urządzeniach do dźwięku, gier i wideo . Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Usuń”. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 • Następnie uruchom ponownie system i ponownie otwórz „Menedżera zadań”.
 • Kliknij „Akcja” w górnym panelu i wybierz „Zaktualizuj konfigurację sprzętu”.
 • Następnie urządzenie audio Realtek powinno pojawić się na liście urządzeń. W ten sposób możesz go zaktualizować.

Metoda nr 4: Wyłącz sterownik magistrali Microsoft UAA dla dźwięku High Definition

Tylko sterowniki audio Realtek mają wbudowane sterowniki UAA, w przeciwieństwie do sterowników Conexant lub SoundMAX . Możesz więc wyłączyć te wbudowane sterowniki i zainstalować je ponownie. Jeśli uważasz, że błąd Błąd instalacji sterownika audio HD Realtek” występuje z powodu konfliktu z UAA, usunięcie ich pozwoli na cichą instalację Realtek .

 • Po raz czwarty naciśnij kombinację klawiszy Win + R i napisz devmgmt.msc w pustej linii.
 • Rozwiń Urządzenia systemowe i znajdź tam sterowniki magistrali Microsoft UAA dla dźwięku HD. Kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz „Wyłącz”.
 • Po ich wyłączeniu spróbuj ponownie zainstalować sterowniki Realtek . Tym razem wszystko powinno pójść jak w zegarku.

Ciekawe Artykuły