Jak zmienić kąt widzenia w Fallout 4

Niektórzy gracze Fallout 4 nie lubią istniejącego pola widzenia, w wyniku czego przedstawiamy państwu rozwiązanie tego problemu.

Kąt widzenia można zmienić za pomocą pliku fallout4_default.ini, znajdującego się w folderze Moje dokumenty \ Moje gry \ Fallout4. Otwórz Fallout4Prefs.ini oraz Fallout4.ini z plików konfiguracji lokalizacji. Następujące linie muszą się zgadzać. Znajdź następujące linie i ustaw je na dowolną poziomą wartość pola widzenia, która najbardziej Ci odpowiada. Zalecamy ustawienie minimum 90, aby uniknąć choroby lokomocyjnej.

  • [Wyświetl]
  • fDefaultWorldFOV = 90
  • fDefault1stPersonFOV = 90

Ciekawe Artykuły