Rozwiązanie błędu „Odmowa dostępu dla użytkownika„ root ”@„ localhost ”(przy użyciu hasła: TAK i NIE)”

Dostęp do bazy danych MySQL może zostać odmówiony z powodu błędu Odmowa dostępu dla użytkownika „root” @ „localhost” (przy użyciu hasła: TAK i NIE). Dzieje się tak z powodu niedopasowania trzech parametrów podczas logowania do konta użytkownika:

  • login;
  • nazwa komputera w jednej z możliwych opcji: adres IP, nazwa domeny, słowo kluczowe, symbol grupujący kilka komputerów;
  • hasło

Sposoby rozwiązania błędu

Aby naprawić błąd, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że używasz hasła, aby wejść do bazy danych. Informacje te są dostępne w tabeli użytkowników. Jeśli hasło nie jest potrzebne, ale zostanie wprowadzone, zostanie wyświetlony błąd. Wprowadź bez hasła lub podaj je.
  2. Sprawdź, czy podczas tworzenia nowego użytkownika nazwa jego komputera została przeliterowana.
  3. Upewnij się, że login i nazwa komputera są otoczone znakami cudzysłowu. Ta forma „„ ”” jest, a nie „ ”.
  4. Zmodyfikuj plik config.inc.php, używając poprawnych danych. Dzieje się tak, jeśli błąd kończy się na Używanie hasła: NIE

Ciekawe Artykuły